Lesenské příměstské tábory MAS Západní Krušnohoří

V létě 2020 bylo realizováno 8 turnusů Lesenského příměstského tábora. Děkujeme, že jste byli u toho. O spuštění přihlašování na léto 2021 budeme včas informovat.

Kapacita naplněna

Bezpečnostní opatření

Příměstské tábory budou organizovány dle vládních nařízení a informací od MPSV.

Cíl projektu

Ačkoli by se mohlo na první pohled zdát, že je cílem projektu uskutečnit tábory pro děti, je tento projekt spolufinancovaný z operačního programu zaměstnanost, a proto je jeho hlavním cílem podpora pracujících rodičů, kteří právě v období letních prázdnin řeší problémy se zajištěním svých děti z našeho území.

Projekt s názvem Lesenské příměstské tábory MAS Západní Krušnohoří s reg. č.: Z.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015947, je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím MAS Západní Krušnohoří, z. s. na Prorodinná opatření.

Pro koho jsou tábory organizované

Pro děti školního věku žijících na území obcí MAS Západní Krušnohoří včetně spádových obcí: Bílence, Blatno, Boleboř, Brandov, Březno, Černovice, Domašín, Droužkovice, Hora Sv. Kateřiny, Hora Sv. Šebestiána, Hrušovany, Jirkov, Kalek, Klášterec nad Ohří, Kovářská, Kryštofovy Hamry, Křimov, Loučná, Málkov, Měděnec, Místo, Nezabylice, Nová Ves v Horách, Okounov, Pesvice, Otvice, Spořice, Strupčice, Údlice, Vejprty, Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Velemyšleves, Výsluní, Vysoká Pec, jejichž oba rodiče splňují jednu z následujících podmínek:

Jsou zaměstnaní na prac. smlouvu, DPP, DPČ

Vykonávají podnikatelskou činnost

Nezaměstnaní si zaměstnání aktivně hledají

Jsou v procesu vzdělávání či rekvalifikace

Program a základní informace

Maximální kapacita turnusu

Maximální kapacita je 15 účastníku v jednom turnusu.

Termíny táborů

1. letní turnus: 29.06. – 03.07.2020
2. letní turnus: 13.07. – 17.07.2020
3. letní turnus: 20.07. – 24.07.2020
4. letní turnus: 27.07. – 31.07.2020
5. letní turnus: 03 08. – 07.08.2020
6. letní turnus: 10.08. – 14.08.2020
7. letní turnus: 17.08. – 21.08.2020
8. letní turnus: 24.08. – 28.08.2020

Cena

Za turnus trvající 5 dní je poplatek 745 Kč za účastníka (zahrnuje 2x svačinu, 1x denně teplý oběd, pití po celý den, pojištění účastníka).

Program

Tábor probíhá na hřebeni Krušných hor v horském areálu Lesná na hranici okresu Most a Chomutov.

Tábor je příměstský a jeho zahájení je od 7h ráno nastoupení do svozového autobusu a ukončení v 17h odpoledne výstupem na svozovém místě

Účastníci jsou ráno nabíráni od rodičů po předem stanovené svozové trase a odpoledne rozváženi zpět svým rodičům po svozové trase. Místo svozu dětí můžeme přidat při velké poptávce i jinou konkrétní obec z MAS Západní Krušnohoří.

Každý turnus je zaměřen na sportovní, jazykové aktivity, deskové hry, pobyt v přírodě. Na své si přijdou všichni účastníci, jelikož naše tábory jsou připravovány s hravým programem pro všechny věkové kategorie 5 až 15 let. Není naším záměrem za jeden turnus udělat z Vašich dětí přeborníky v daném sportu nebo jazyce, ale chceme, aby si čas strávený u nás všichni pořádně užily a něco nového si vyzkoušely! Součástí programu bude při každém turnusu také jeden animační program na zajímavé téma.

Obsazenost a přihlášky

I. Letní turnus

29.06. - 03.07.2020

obsazeno 18 z 15

Naplněno

II. Letní turnus

13.07. - 17.07.2020

obsazeno 23 z 15

Naplněno

III. Letní turnus

20.07. - 24.07.2020

obsazeno 17 z 15

Naplněno

IV. Letní turnus

27.07. - 31.07.2020

obsazeno 15 z 15

Naplněno

V. Letní turnus

03.08. - 07.08.2020

obsazeno 17 z 15

Naplněno

VI. Letní turnus

10.08. - 14.08.2020

obsazeno 16 z 15

Naplněno

VII. Letní turnus

17.08. - 21.08.2020

obsazeno 19 z 15

Naplněno

VIII. Letní turnus

24.08. - 28.08.2020

obsazeno 16 z 15

Naplněno

Časté dotazy a dokumenty

Po vyplnění přihlašovacího formuláře Vám bude na mail zaslána k vyplnění přihláška společně s formulářem k potvrzení, že patříte do skupiny rodičů, pro které je projekt realizován, viz informace uvedené výše.

*potvrzení je nutné, aby vyplnil zaměstnavatel u pracovního poměru, tj. osoby, které pracují na pracovní smlouvu, DPP, DPČ; u OSVČ doloží potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění; nezaměstnaný rodič (případně jiná pečující osoba) doloží potvrzení z ÚP ČR o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (popř. potvrzení od pomáhající organizace); osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu; osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, pokud byl kurz ukončen v době konání projektu.

Čím dříve od Vás obdržíme vyplněnou přihlášku s potvrzením, tím je větší pravděpodobnost, že se Vaše dítě dostane na vybraný turnus.

  1. možnost zaslat poštou na adresu: VRC Lesná o.p.s., Lesná 25, Nová Ves v Horách, 435 45
  2. možnost předat osobně v kanceláři v Infocentru na Lesné, popř. v Horském hotelu Lesná

Dokud je volná kapacita, ale nejpozději 14 dnů před konáním tábora.

O děti se budou starat min. 2 osoby s pedagogickým vzděláním.

Ne, tábory jsou pětidenní. V případě, že se účastník nebude moci z nějakého důvodu zúčastnit všech pěti dnů, poměrná část poplatku NEBUDE vrácena.

NENÍ! Může být odmítnut v případě, že oba rodiče nebudou patřit do vyjmenované skupiny, viz informace výše.

Vždy platí pravidlo, že přednost dostává účastník, jehož rodiče do vyjmenované kategorie patří.

O přijetí na daný turnus také rozhoduje čas dodané přihlášky a úhrada účastnického poplatku.

V případě, že rodič vyplní přihlašovací formulář a nedodá ve stanoveném termínu řádně vyplněnou přihlášku (popř. přihlášku s potvrzeními od zaměstnavatele v případě, že se jedná o novou podpořenou osobu) a nebude reagovat ani na výzvu k dodání zmiňovaných podkladů, nebude brán zřetel na další vyplněný přihlašovací formulář

Dítě může být odmítnuto v případě, že se v předchozích letech tábora zúčastnilo a nevhodně se chovalo.

Všechny zúčastněné děti musí mít u sebe kartičku pojištěnce. Při nástupu na tábor je potřeba také přinést vyplněné a podepsané Prohlášení o bezinfekčnosti. To bude poskytnuto před tábory a upraveno dle aktuální hygienické situace v zemi.

Dokument č.1 – Přihláška na Lesenský příměstský tábor (podmínka pro přijetí) – po vyplnění on-line formuláře vám dorazí jako příloha v PDF. Stačí jen podepsat.

DŮLEŽITÉ!!! Doporučujeme přihlášku stáhnout do PC nebo telefonu a tisknout prostřednictvím programu Adobe Reader. Tisk z prohlížeče EDGE nebo Internet Explorer nemusí proběhnout se správným zobrazením.

Dokument č.2 – Potvrzení ze zaměstnání – každý rodič dodá vyplněný jeden z dokumentů (a – Potvrzení o postavení na trhu práce, b – Potvrzení o evidenci ČSSZ, c – Potvrzení o vedení v evidenci na úřadu práce)

a) Potvrzení je požadováno od obou rodičů. V případě střídavé péče stačí doložit pouze od jednoho rodiče.

b) Potvrzení musí pokrývat celé období docházky dítěte, vazba na trh práce musí být doložena před přijetím dítěte na tábor.

c) Speciální potvrzení rodič od ÚP nepotřebuje. Stačí kopie evidenčního listu na ÚP, který uchazeč dostane od ÚP při vstupu do evidence uchazečů o zaměstnání.

d) Čestné prohlášení samoživitele

Dokument č. 3 – Monitorovací list podpořené osoby – (zpravidla s lepším postavením na trhu práce).  Za dítě jeden rodič. Pokud např. příměstský tábor navštěvují dvě děti z dané rodiny, monitorovací list vyplňuje jeden rodič.

Dokument č. 4 – Prohlášení o bezinfekčnosti

Pořadatel:

Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s.
Lesná 25
435 45  Nová Ves v Horách

Kontakty:

Ředitelka VRC Lesná o.p.s.,
Mgr. Kateřina Herzánová
e-mail: herzanova17@seznam.cz

VRC Lesná o.p.s.,
Mgr. Dana Tarantová
e-mail: tarantova@vrclesna.cz
telefon: +420 476 000 334

Odkazy:

Zásady ochrany osobních údajů