AKTUÁLNÍ INFORMACE ROK 2023

Milí rodiče,

rádi bychom pro Vás příměstské tábory připravili i v tomto roce, počítáme s méně turnusy během prázdnin. Přihlašování bychom spustili přibližně na konci měsíce února. O přihlašování a výši poplatku za tábor budeme včas informovat na webových stránkách tábora a Facebooku Horský areál Lesná.

Děkujeme

Lesenské příměstské tábory MAS Západní Krušnohoří

Jsme opravdu hrdí na to, že jsme dokázali během každého léta zorganizovat a naplnit kapacity 8
turnusů, které vždy trvaly pět pracovních dní. Cíle projektu bylo postarat se o děti pracujících rodičů,
aby mohli rodiče chodit do práce.

V rámci projektu jsme si vymezili cíl připravit tábory pro 360 dětí. To se nám podařilo – nakonec
přijelo 367 dětí. Mrzí nás, že jsme nedokázali vyhovět všem zájemců, neboť zájem ze strany rodičů
byl opravdu obrovský a rezervační přihlašovací systém nám hned první den „praskal ve švech“.
Děkujeme všem rodičům, kteří umožnili svým dětem tábor zde na Lesné.
Díky realizaci projektu se nám podařilo nakoupit zajímavé sportovní pomůcky, potřebný nábytek,
deskové hry a materiál na vyrábění, který byl plně využit při realizaci táborů.

Děti si během táborů užily animační programy, výlety do okolních lesů a k vodopádům, nespočet her a
sportovních soutěží, množství vyrábění a nevšedních zážitků. Kromě připravených aktivit si také
táborníci z Chomutova, Jirkova, Litvínova a Mostu odvezly nová přátelství a dovednosti.
Letní příměstské tábory jsou v tuto chvíli u konce.

Projekt bude ukončen 30.9.2022.
Za realizační tým projektu Mgr. Kateřina Herzánová, Mgr. Dana Tarantová

Podat přihlášku

Bezpečnostní opatření

Příměstské tábory budou organizovány dle vládních nařízení a informací od MPSV.

Cíl projektu

Ačkoli by se mohlo na první pohled zdát, že je cílem projektu uskutečnit tábory pro děti, je tento projekt spolufinancovaný z operačního programu zaměstnanost, a proto je jeho hlavním cílem podpora pracujících rodičů, kteří právě v období letních prázdnin řeší problémy se zajištěním svých děti z našeho území.

Projekt s názvem Lesenské příměstské tábory MAS Západní Krušnohoří s reg. č.: Z.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015947, je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím MAS Západní Krušnohoří, z. s. na Prorodinná opatření.

Pro koho jsou tábory organizované

Pro děti ve věku 5 – 15 let, jejichž oba rodiče splňují jednu z následujících podmínek:

Jsou zaměstnaní na prac. smlouvu, DPP, DPČ

Vykonávají podnikatelskou činnost

Nezaměstnaní si zaměstnání aktivně hledají

Jsou v procesu vzdělávání či rekvalifikace

Program a základní informace

Maximální kapacita turnusu

Kapacita každého tábora je 15 osob, kapacita pro naplnění je 18 míst, poté je třeba daný turnus uzavřít. 3 děti jsou jako náhradníci, kteří jsou zařazeni v případě, že některé z dětí před nimi nedodá patřičné dokumenty do 15.4. 2022. Teprve poté jsou osloveni 3 náhradníci a mohou dodat materiály k táboru.

Termíny táborů

1. letní turnus: 04.07. – 08.07.2022
2. letní turnus: 11.07. – 15.07.2022
3. letní turnus: 18.07. – 22.07.2022
4. letní turnus: 25.07. – 29.07.2022
5. letní turnus: 01 08. – 05.08.2022
6. letní turnus: 08.08. – 12.08.2022
7. letní turnus: 15.08. – 19.08.2022
8. letní turnus: 22.08. – 26.08.2022

Cena

Za turnus trvající 5 dní je poplatek 1 440 Kč za účastníka (zahrnuje 2x svačinu, 1x denně teplý oběd, pití po celý den, pojištění účastníka).

Program

Tábor probíhá na hřebeni Krušných hor v horském areálu Lesná na hranici okresu Most a Chomutov.

Tábor je příměstský a jeho zahájení je od 7h ráno nastoupení do svozového autobusu a ukončení v 17h odpoledne výstupem na svozovém místě

Účastníci jsou ráno nabíráni od rodičů po předem stanovené svozové trase a odpoledne rozváženi zpět svým rodičům po svozové trase. Místo svozu dětí můžeme přidat při velké poptávce i jinou konkrétní obec z MAS Západní Krušnohoří.

Každý turnus je zaměřen na sportovní, deskové hry, pobyt v přírodě. Na své si přijdou všichni účastníci, jelikož naše tábory jsou připravovány s hravým programem pro všechny věkové kategorie 5 až 15 let. Není naším záměrem za jeden turnus udělat z Vašich dětí přeborníky v daném sportu nebo jazyce, ale chceme, aby si čas strávený u nás všichni pořádně užily a něco nového si vyzkoušely! Součástí programu bude při každém turnusu také jeden animační program na zajímavé téma.

Obsazenost a přihlášky

I. Letní turnus

04.07. - 08.07.2022

obsazeno 18 z 15

Přihlásit

Autobus
Chomutov – Jirkov – Lesná

II. Letní turnus

11.07. - 15.07.2022

obsazeno 18 z 15

Přihlásit

Autobus
Most nádraží – Nová Ves – Lesná

III. Letní turnus

18.07. - 22.07.2022

obsazeno 18 z 15

Přihlásit

Autobus
Most nádraží – Nová Ves – Lesná

IV. Letní turnus

25.07. - 29.07.2022

obsazeno 18 z 15

Přihlásit

Autobus
Chomutov – Jirkov – Lesná

V. Letní turnus

01.08. - 05.08.2022

obsazeno 18 z 15

Přihlásit

Autobus
Most nádraží – Nová Ves – Lesná

VI. Letní turnus

08.08. - 12.08.2022

obsazeno 18 z 15

Přihlásit

Autobus
Chomutov – Jirkov – Lesná

VII. Letní turnus

15.08. - 19.08.2022

obsazeno 18 z 15

Přihlásit

Autobus
Most nádraží – Nová Ves – Lesná

VIII. Letní turnus

22.08. - 26.08.2022

obsazeno 18 z 15

Přihlásit

Autobus
Chomutov – Jirkov – Lesná

Časté dotazy a dokumenty

Po vyplnění přihlašovacího formuláře Vám bude na mail zaslána k vyplnění přihláška společně s formulářem k potvrzení, že patříte do skupiny rodičů, pro které je projekt realizován, viz informace uvedené výše.

*potvrzení je nutné, aby vyplnil zaměstnavatel u pracovního poměru, tj. osoby, které pracují na pracovní smlouvu, DPP, DPČ; u OSVČ doloží potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění; nezaměstnaný rodič (případně jiná pečující osoba) doloží potvrzení z ÚP ČR o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (popř. potvrzení od pomáhající organizace); osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu; osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, pokud byl kurz ukončen v době konání projektu.

Čím dříve od Vás obdržíme vyplněnou přihlášku s potvrzením, tím je větší pravděpodobnost, že se Vaše dítě dostane na vybraný turnus.

  1. možnost zaslat poštou na adresu: VRC Lesná o.p.s., Lesná 25, Nová Ves v Horách, 435 45
  2. možnost předat osobně v kanceláři v Infocentru na Lesné, popř. v Horském hotelu Lesná

Dokud je volná kapacita, ale nejpozději 14 dnů před konáním tábora.

O děti se budou starat min. 2 osoby s pedagogickým vzděláním.

Ne, tábory jsou pětidenní. V případě, že se účastník nebude moci z nějakého důvodu zúčastnit všech pěti dnů, poměrná část poplatku NEBUDE vrácena.

NENÍ! Může být odmítnut v případě, že oba rodiče nebudou patřit do vyjmenované skupiny, viz informace výše.

Vždy platí pravidlo, že přednost dostává účastník, jehož rodiče do vyjmenované kategorie patří.

O přijetí na daný turnus také rozhoduje čas dodané přihlášky a úhrada účastnického poplatku.

V případě, že rodič vyplní přihlašovací formulář a nedodá ve stanoveném termínu řádně vyplněnou přihlášku (popř. přihlášku s potvrzeními od zaměstnavatele v případě, že se jedná o novou podpořenou osobu) a nebude reagovat ani na výzvu k dodání zmiňovaných podkladů, nebude brán zřetel na další vyplněný přihlašovací formulář

Dítě může být odmítnuto v případě, že se v předchozích letech tábora zúčastnilo a nevhodně se chovalo.

Všechny zúčastněné děti musí mít u sebe kartičku pojištěnce. Při nástupu na tábor je potřeba také přinést vyplněné a podepsané Prohlášení o bezinfekčnosti. To bude poskytnuto před tábory a upraveno dle aktuální hygienické situace v zemi.

Dokument č.1 – Přihláška na Lesenský příměstský tábor (podmínka pro přijetí) – po vyplnění on-line formuláře vám dorazí jako příloha v PDF. Stačí jen podepsat.

DŮLEŽITÉ!!! Doporučujeme přihlášku stáhnout do PC nebo telefonu a tisknout prostřednictvím programu Adobe Reader. Tisk z prohlížeče EDGE nebo Internet Explorer nemusí proběhnout se správným zobrazením.

Dokument č.2 – Potvrzení ze zaměstnání – každý rodič dodá vyplněný jeden z dokumentů (a – Potvrzení o postavení na trhu práce, b – Potvrzení o evidenci ČSSZ, c – Potvrzení o vedení v evidenci na úřadu práce)

a) Potvrzení je požadováno od obou rodičů. V případě střídavé péče stačí doložit pouze od jednoho rodiče.

b) Potvrzení musí pokrývat celé období docházky dítěte, vazba na trh práce musí být doložena před přijetím dítěte na tábor.

c) Speciální potvrzení rodič od ÚP nepotřebuje. Stačí kopie evidenčního listu na ÚP, který uchazeč dostane od ÚP při vstupu do evidence uchazečů o zaměstnání.

d) Čestné prohlášení samoživitele

Dokument č. 3 – Monitorovací list podpořené osoby – (zpravidla s lepším postavením na trhu práce).  Za dítě jeden rodič. Pokud např. příměstský tábor navštěvují dvě děti z dané rodiny, monitorovací list vyplňuje jeden rodič. „Prosíme vyplňte oba podpisy na konci monitorovacího listu a případně místo, ale datum vyplníme my, abychom to měli přesně dle turnusů i vícečetných turnusů.“

Dokument č. 4 – Prohlášení o bezinfekčnosti

Pořadatel:

Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s.
Lesná 25
435 45  Nová Ves v Horách

Kontakty:

Ředitelka VRC Lesná o.p.s.,
Mgr. Kateřina Herzánová
e-mail: herzanova17@seznam.cz

VRC Lesná o.p.s.,
Mgr. Dana Tarantová
e-mail: tarantova@vrclesna.cz
telefon: +420 476 000 334

Odkazy:

Zásady ochrany osobních údajů